โรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง

 

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic kidney disease, CKD) คือ สภาวะที่ไตทำงานเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติในการขับของเสียและสารพิษออกจากเลือด รวมถึงการรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย

 

สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง

สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไตอักเสบจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ โรคไตถุงน้ำ และโรคไตจากพันธุกรรม

สาเหตุอื่นๆ เช่น นิ่วในไต การติดเชื้อในไต การใช้ยาบางชนิดเป็นระยะเวลานาน และการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

 

อาการของโรคไตวายเรื้อรัง

ในระยะแรกของโรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใดๆ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อยขึ้น ปวดหลัง ปวดเอว คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ค่อยอร่อย แต่เมื่อโรคดำเนินไปเรื่อยๆ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น เช่น

บวมตามใบหน้า มือ เท้า และขา

ความดันโลหิตสูง

ปัสสาวะมีฟองผิดปกติ มีเลือด หรือมีโปรตีนปน

เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

คันตามร่างกาย

หายใจลำบาก

โลหิตจาง

 

การวินิจฉัยโรคไตวายเรื้อรัง

แพทย์จะวินิจฉัยโรคไตวายเรื้อรังโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ประวัติการเจ็บป่วยและการใช้ยา

อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย

การตรวจร่างกาย

การตรวจเลือดและปัสสาวะ

การตรวจภาพถ่ายรังสีหรืออัลตราซาวนด์ไต

 

การรักษาโรคไตวายเรื้อรัง

เป้าหมายของการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง คือ การชะลอการเสื่อมลงของการทำงานของไต ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไต และยืดอายุผู้ป่วย วิธีการรักษาจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุและระยะของโรค โดยอาจ包括วิธีการต่อไปนี้

การรักษาโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง เช่น การควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

การใช้ยา เพื่อควบคุมอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไต เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาลดไขมันในเลือด ยาขับปัสสาวะ และยารักษาโลหิตจาง

การล้างไต ในผู้ป่วยที่การทำงานของไตเสื่อมลงอย่างมากจนไม่สามารถขับของเสียออกจากเลือดได้เพียงพอ อาจจำเป็นต้องล้างไต โดยมีวิธีการที่ใช้กันทั่วไปคือ การล้างไตทางช่องท้อง และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Scroll to Top