แปรงฟันก่อนนอนสำคัญอย่างไร

สาระน่ารู้ แปรงฟันก่อนนอนสำคัญอย่างไร

 

 

แปรงฟันก่อนนอน กิจวัตรประจำวันที่ไม่ควรละเลย

แปรงฟันก่อนนอนสำคัญอย่างไร การแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนควรทำเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน แปรงฟันก่อนนอนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยทำความสะอาดฟันและช่องปากจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารตลอดทั้งวัน ป้องกันโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆ

 

แปรงฟันก่อนนอนสำคัญอย่างไรวงจรก่อโรคฟัน

หากไม่แปรงฟันก่อนนอน เศษอาหารและน้ำตาลที่เหลือค้างในช่องปากจะเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียในช่องปาก แบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยสลายเศษอาหารและน้ำตาล เกิดเป็นกรดแลคติก กรดแลคติกจะกัดกร่อนเคลือบฟัน ทำให้ฟันผุ

 

แปรงฟันก่อนนอน ป้องกันโรคฟันผุได้อย่างไร

การแปรงฟันก่อนนอนจะช่วยขจัดเศษอาหารและน้ำตาลออกจากช่องปาก จึงช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียในช่องปากมีอาหารในการเจริญเติบโต ช่วยลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ และลดการเกิดกรดแลคติก ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ

 

แปรงฟันก่อนนอน ป้องกันโรคเหงือกอักเสบได้อย่างไร

โรคเหงือกอักเสบเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารบนเหงือก หากไม่แปรงฟันก่อนนอน เศษอาหารและน้ำตาลที่เหลือค้างในช่องปากจะเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียในช่องปาก แบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยสลายเศษอาหารและน้ำตาล เกิดเป็นกรดแลคติก กรดแลคติกจะทำลายเนื้อเยื่อเหงือก ทำให้เหงือกบวมแดง อักเสบ และมีเลือดออก

การแปรงฟันก่อนนอนจะช่วยขจัดเศษอาหารและน้ำตาลออกจากช่องปาก จึงช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียในช่องปากมีอาหารในการเจริญเติบโต ช่วยลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ และลดการเกิดกรดแลคติก ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ

 

แปรงฟันก่อนนอน ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆ ได้อย่างไร

นอกจากโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบแล้ว การแปรงฟันก่อนนอนยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆ เช่น กลิ่นปาก หินปูน และโรคปริทันต์

กลิ่นปากเกิดจากแบคทีเรียในช่องปาก แบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยสลายเศษอาหารและน้ำตาล เกิดเป็นสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็น การแปรงฟันก่อนนอนจะช่วยขจัดเศษอาหารและน้ำตาลออกจากช่องปาก จึงช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียในช่องปากมีอาหารในการเจริญเติบโต ช่วยลดกลิ่นปาก

หินปูนเกิดจากแคลเซียมและฟอสเฟตในน้ำลายจับตัวกับคราบจุลินทรีย์ เมื่อหินปูนเกาะสะสมบนฟันนานๆ จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากต่างๆ เช่น โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ และโรคฟันผุ การแปรงฟันก่อนนอนจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหินปูน

โรคปริทันต์เป็นภาวะที่เกิดการอักเสบและทำลายของเหงือกและกระดูกที่รองรับฟัน โรคปริทันต์อาจทำให้ฟันโยกหรือหลุดได้ การแปรงฟันก่อนนอนจะช่วยขจัดเศษอาหารและน้ำตาล ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์

 

แปรงฟันอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด

การแปรงฟันให้ได้ผลดีที่สุด ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 นาที ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และควรแปรงฟันอย่างถูกวิธี ดังนี้

แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ปริมาณเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว

แปรงฟันให้ทั่วทุกซี่ ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง

แปรงลิ้นเพื่อขจัดคราบแบคทีเรีย

แปรงซอกฟันวันละ 1 ครั้งด้วยไหมขัดฟัน

นอกจากการแปรงฟันแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงก่อนนอน รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ จะช่วยให้สุขภาพช่องปากแข็งแรง

 

สรุป

การแปรงฟันก่อนนอนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยทำความสะอาดฟันและช่องปากจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารตลอดทั้งวัน ป้องกันโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆ การแปรงฟันก่อนนอนอย่างถูกวิธีจะช่วยให้สุขภาพช่องปากแข็งแรงและห่างไกลจากโรคต่างๆ

Scroll to Top