วัณโรค

วัณโรค

วัณโรค ร้ายแรงกว่าที่คิด

สาระน่ารู้ วัณโรค เป็นโรค ติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis แพร่กระจายผ่านการสูดดมละอองฝอยในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วยวัณโรคปอด วัณโรคสามารถติดเชื้อได้ทุกส่วนของร่างกาย แต่ส่วนใหญ่จะพบที่ปอด

วัณโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าที่หลายคนคิด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง วัณโรคอาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ วัณโรคยังเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้จักวิธีป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากการติดเชื้อวัณโรค

 

อาการของวัณโรค

อาการของวัณโรคปอดอาจคล้ายกับอาการของโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ ดังนั้นจึงอาจแยกแยะได้ยากในระยะแรก อาการที่พบบ่อยของวัณโรคปอด ได้แก่

ไอเรื้อรัง (เกิน 3 สัปดาห์)

ไอมีเสมหะอาจปนเลือด

เหนื่อยง่าย

หายใจลำบาก

เจ็บหน้าอก

เบื่ออาหาร

น้ำหนักลด

มีไข้ต่ำๆ เหนื่อยง่ายตอนกลางคืน

หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาโดยเร็ว

 

การรักษาโรควัณโรค

วัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการรับประทานยาต้านวัณโรคอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ผู้ป่วยวัณโรคจะต้องรับยาต้านวัณโรคอย่างเคร่งครัดตามที่แพทย์สั่งแม้ว่าจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม หากหยุดรับยาเองอาจทำให้เชื้อวัณโรคดื้อยาและยากต่อการรักษาในภายหลัง

 

วิธีป้องกันโรควัณโรค

วิธีป้องกันโรควัณโรคที่ดีที่สุดคือการรับวัคซีน BCG วัคซีน BCG ฉีดเพียงครั้งเดียวในเด็กทารกที่เกิดใหม่ และอาจฉีดกระตุ้นอีกครั้งในเด็กอายุ 11 ปี วัคซีน BCG ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อวัณโรคได้ 100% แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเสียชีวิตได้

นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันโรควัณโรคได้โดย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคปอด

สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคปอด

หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นประจำ

ปิดปากและจมเมื่อไอหรือจาม

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดี

วัณโรคดื้อยาคืออะไร?

วัณโรคดื้อยาเป็นวัณโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาต้านวัณโรคสูตรมาตรฐาน วัณโรคดื้อยาเกิดจากเชื้อวัณโรคที่พัฒนาความต้านทานต่อยาต้านวัณโรคโดยการกลายพันธุ์ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ยาต้านวัณโรคไม่ถูกต้องหรือไม่ต่อเนื่อง

การรักษาวัณโรคดื้อยาทำได้ยากกว่าการรักษาวัณโรคทั่วไป ต้องใช้ยาต้านวัณโรคชนิดพิเศษและต้องใช้เวลานานในการรักษา นอกจากนี้ ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยามีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยวัณโรคทั่วไป

Scroll to Top