นอนไม่หลับ

นอนไม่หลับ

 

 

นอนไม่หลับ สาระน่ารู้

การ นอนไม่หลับ (Insomnia) เป็นปัญหาการนอนหลับที่พบบ่อยที่สุดในโลก โดยประมาณว่า 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับเป็นประจำ นอนไม่หลับอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างมากมาย เช่น ทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีสมาธิในการทำงานหรือเรียนหนังสือ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และอาจนำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคซึมเศร้า

 

สาเหตุของการนอนไม่หลับ

สาเหตุของการนอนไม่หลับนั้นมีหลากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในร่างกาย เช่น โรคทางกาย เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคข้อเสื่อม โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกร่างกาย เช่น ความเครียด สิ่งแวดล้อมในการนอนที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องนอนเสียงดัง แสงสว่างมากเกินไป อุณหภูมิไม่เหมาะสม เป็นต้น

 

อาการของการนอนไม่หลับ

อาการของการนอนไม่หลับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยทั่วไปอาการที่พบบ่อย ได้แก่

หลับยากหลังจากเข้านอน

ตื่นบ่อยระหว่างคืนแล้วหลับต่อยาก

นอนไม่หลับสนิท ตื่นขึ้นมารู้สึกไม่สดชื่น

ตื่นเช้ากว่าปกติและไม่สามารถหลับต่อได้

 

การวินิจฉัยการนอนไม่หลับ

แพทย์จะทำการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับหรือไม่ โดยพิจารณาจากประวัติการนอนหลับ อาการอื่นๆ ที่เป็นร่วมด้วย และการตรวจร่างกาย ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจคลื่นสมองขณะนอนหลับ (Polysomnography) เพื่อหาสาเหตุของการนอนไม่หลับ

 

การรักษาการนอนไม่หลับ

การรักษาการนอนไม่หลับจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการนอนไม่หลับ หากการนอนไม่หลับเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกาย แพทย์จะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนหลับ เช่น รักษาเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนก่อนนอน สร้างสภาพแวดล้อมในการนอนที่เหมาะสม เป็นต้น

หากการนอนไม่หลับเกิดจากปัจจัยภายในร่างกาย แพทย์อาจพิจารณาสั่งจ่ายยาเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องให้การรักษาทางจิตใจ เช่น การทำจิตบำบัด หากผู้ป่วยมีโรคทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ร่วมด้วย

 

วิธีป้องกันการนอนไม่หลับ

มีวิธีป้องกันการนอนไม่หลับหลายวิธี ดังนี้

รักษาเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้สม่ำเสมอ แม้กระทั่งในวันหยุดสุดสัปดาห์

สร้างสภาพแวดล้อมในการนอนที่เหมาะสม เช่น ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มืดสนิท และเงียบสงบ

หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนก่อนนอน

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนเข้านอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

ทำกิจกรรมผ่อนคลายก่อนเข้านอน เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลงเบาๆ หรืออาบน้ำอุ่น

หลีกเลี่ยงการทำงานหรือดูโทรทัศน์

Scroll to Top